Ny bruger

  • Mindst 8 tegn
  • Små og store bogstaver og mindst 1 specialtegn
  • Mindst 1 tal

Erklæring om håndtering af personoplysninger

Formålet med Easycruit er at lette arbejdsgiverens rekrutteringsproces og i den forbindelse gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af og kommunikation med kandidaterne. I forbindelse med brugen af Easycruit modtager arbejdsgiveren personoplysninger fra kandidaterne og behandler sådanne personoplysninger som et led i vurderingen af kandidaternes kompetencer og kvalifikationer, og hvorvidt han/hun er egnet til den opslåede stilling.Det retlige grundlag for behandling af personoplysninger er, at kandidaterne giver deres samtykke til en sådan behandling i forbindelse med deres ansøgning om stillingen, hvor kandidaten vælger, hvilke typer af personoplysninger, han/hun ønsker at dele med arbejdsgiveren i den forbindelse, for eksempel ved at bruge uploadfunktionen i Google eller Dropbox. Bemærk at kandidaterne til enhver tid kan trække deres samtykke tilbage.Arbejdsgiveren er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om kandidaterne, og alle spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan rettes til arbejdsgiveren via de dedikerede kommunikationskanaler, der stilles til rådighed af Easycruit. Personoplysningerne behandles med henblik på at levere, udføre og udvikle tjenesterne.Easycruit er en cloudtjeneste udviklet af Visma. Visma-koncernen og deres underleverandører af it-tjenester kan således have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databeskyttelsesaftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR pr. 25. maj 2018), og underleverandører, der befinder sig uden for EU, er omfattet af overførselsmekanismer godkendt af EU-Kommissionen.Personoplysninger om kandidater behandles i Easycruit i forbindelse med rekrutteringsprocessen og i det omfang, det er nødvendigt, for at opfylde lovgivningen. Kandidater kan bruge funktionen "rediger min profil" på deres Easycruit-konto, hvis de ønsker at slette, uploade og redigere oplysninger.Kandidater kan til enhver tid kontakte deres arbejdsgiver, hvis de ønsker at gøre bruge af retten til at opnå adgang til, ændre eller slette personoplysninger, eller til at begrænse behandlingen i forhold til kandidaten, eller for at gøre indsigelse mod behandlingen samt retten til dataportabilitet. Derudover har kandidater ret til at indgive en klage til datatilsynsmyndighederne vedrørende behandlingen af deres personoplysninger.
Jeg accepterer vilkår for anvendelse